Boetes ontbreken RI&E en plan van aanpak omhoog en direct beboetbaar

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E en voor Staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dat echt te weinig. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak wordt direct beboetbaar. Zo blijkt uit de brief van 14 februari van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Wat betekent dat nu concreet voor het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak: de normbedragen voor boetes worden maximaal respectievelijk €4.500,- en €3.000,-. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

  • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
  • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
  • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
  • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
  • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;
  • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.