Arbeidsrisico’s beheersen en duurzame inzetbaarheid

Omwender ondersteunt je bij inzetbaarheidsvraagstukken en het beheersen van arbeidsrisico’s. We bouwen een fundament waarop je kunt doorbouwen met als voornaamste doel: het vergroten van veerkracht van je organisatie. Dus vooral uitval voorkomen en bouwen aan vitaliteit.

Omwender laat je medewerkers en je organisatie beter presteren. Wij reiken jou handvatten aan om díe vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt voor een vitale organisatie – met advies, onderzoek en trainingen. Zo helpen wij het dynamische en duurzame prestatievermogen van jou, je medewerkers en je organisatie te vergroten.

Onze professionals geven op vernieuwende wijze invulling aan:

We helpen je de kwaliteit van je organisatie te verbeteren en effectiever leiding te geven en stimuleren je medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ook verzorgen we Health Checks, keuringen (Fit for the job), Preventief Medisch Onderzoek, PSA-onderzoek en (beroeps gebonden) vaccinatieprogramma’s.

Elke organisatie en elke vraag is anders. Daarom werken we nauw met jou samen en zijn onze adviezen, onderzoeken en trainingen altijd op maat: helder en passend. Vitale medewerkers presteren beter, niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Want bij een vitale organisatie heeft iedereen baat.

Advies, onderzoek, trainingen en implementatie op maat voor gezonde organisaties