Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is erop gericht om medewerkers bewust te maken van hun gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De resultaten laten zien hoe het werkelijk staat met de gezondheid van medewerkers en brengen arbeidsgerelateerde en leefstijlrisico’s in kaart. Een PMO bestaat uit online vragenlijsten, medisch onderzoek, individuele terugkoppeling en advies.

Hoe staat het nu werkelijk met de gezondheid van mijn medewerkers?

Een PMO: werken aan gezondheid

Het hoofddoel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van arbeidsgerelateerde klachten. Daarnaast is het een goed middel om medewerkers meer bewust te maken van hun eigen gezondheid, zodat zij de regie kunnen nemen over het verbeteren van hun leefstijl en hun persoonlijke duurzame inzetbaarheid.
Iedere werkgever is verplicht zijn medewerkers een periodiek onderzoek aan te bieden.

  • Omwender helpt je met opstarten, plannen en uitvoering van een PMO.
  • De medewerker ontvangt een individueel adviesrapport.
  • Op managementniveau is er een algemene groepsrapportage mogelijk met de belangrijkste conclusies (niet herleidbaar naar de individuele personen) en eventuele aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Bekijk deze video waarin in 1 minuut wordt uitgelegd wat een preventief medisch onderzoek bij Omwender betekent:

Wat levert een PMO op?

Het PMO bestaat uit een (digitaal) vragenlijstonderzoek, medisch onderzoek, gesprek met een keuringsarts, een individuele rapportage. Een groepsrapportage kan indien gewenst en bij voldoende deelname plaatsvinden, waarbij de anonimiteit van medewerkers gegarandeerd is. Afhankelijk van de tijdsduur van de onderzoeken en het aantal deelnemers spreken wij een onderzoeksperiode af. Het PMO levert jou als werkgever de volgende resultaten op:

  • Medewerkers met arbeidsgerelateerde klachten krijgen individueel advies en een persoonlijk adviesrapport in hun eigen online MooZZ omgeving.
  • Medewerkers krijgen advies over verbetermogelijkheden op het gebied van leefstijl en duurzame inzetbaarheid.
  • Voor zover nodig en na toestemming van de betrokken medewerker adviseren onze professionals je over aanpassing van werk of werkomstandigheden of over een individuele interventie.
  • Je ontvangt desgewenst een groepsrapportage en/of een kort verslag met infographics over het totaal aantal deelnemers, de belangrijkste conclusies (als dit niet herleidbaar is naar de individuele medewerker) en eventuele aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
  • Je voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet.

Aanvullende mogelijkheden

De resultaten geven jou inzicht in de nodige acties of stappen om jouw medewerkers gezond te houden. Het PMO kan naar wens worden aangevuld met aanvullende onderdelen. Bijvoorbeeld een werkplekonderzoek of een onderzoek en advies over Psychosociale arbeidsbelasting.

Direct een prijsopgave?

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)