Laden...

Onze professionals

Zie hier een overzicht van onze professionals en lees meer over de verschillende expertises die wij inzetten voor jou!

Direct naar overzicht

Ergonoom

Het werkveld van onze ergonomen is erg breed en kan bijvoorbeeld variëren van werkplekadvisering, werkplekchecks, balieonderzoek, ergonomische coaching, fysieke belasting, advisering nieuw-verbouw tot het opleiden/bijscholen van ergocoaches.

Arbeidshygiënist

Onze arbeidshygiënisten houden zich bezig met de zorg voor een gezonde werkomgeving.  Het zijn specialisten die risico’s in de werkomgeving van medewerkers herkennen, welke op de lange termijn een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid. In de werkomgeving kunnen hinderlijke en schadelijke factoren worden onderscheiden die de gezondheid negatief beïnvloeden. Denk hierbij aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels) en fysische factoren (lawaai, trillingen, verlichting, straling).

Veiligheidskundige

Onze veiligheidskundigen houden zich primair bezig met arbeidsveiligheid. Effecten op de gezondheid als gevolg van blootstelling aan gezondheidsrisico’s zijn er meestal niet direct.

Arbeid- & organisatieadviseur

Organisatieproblemen oplossen om verandering in gang te zetten plus tevredenheid en inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.

Keuringsarts

De keuringsarts beoordeelt de medische geschiktheid door middel van keuringen, het preventief adviseren van klanten en cliënten over duurzame inzetbaarheid (PAGO/PMO) en het motiveren van cliënten om waar nodig invulling te geven aan gezondheid bevorderende interventies.

Keuringsassistente

De keuringsassistente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van voorbehouden (geprotocolleerde) medische handelingen op vestigingen en op klantlocaties ten behoeve van facturabele keuringen, Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en beroeps gebonden vaccinaties, alsmede het administratief ondersteunen van de Bedrijfsarts/Keuringsarts.

Vitaliteitscoach

De Vitaliteitscoach helpt de medewerkers de eerste stap te zetten naar eigen regie op duurzame inzetbaarheid. De Vitaliteitscoach begeleidt, motiveert en enthousiasmeert medewerkers om zowel lichamelijk en geestelijk vitaal, gezond en fit te voelen en werkt vanuit een integrale visie voor een duurzame balans tussen de fysieke en mentale gezondheid. Het gaat hierbij naast de fysieke gezondheid en levensstijl, ook om de mentale aspecten. De Vitaliteitscoach zorgt voor structurele veranderingen in het gedrag van een medewerker. De Vitaliteitscoach verzorgt de terugkoppelingsgesprekken bij PMO.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?