Op weg naar Hybride werken

Verrassend veel mensen omarmen thuiswerken (2 op de 3 wenst deels thuis te werken), productiviteit is veelal gestegen en ongewenst gedrag en verzuim is in veel branches gedaald. Anderzijds zijn er ook geluiden over de nadelen van online thuiswerken, zoals gebrek aan contact en verbinding met collega’s (1 op de 7 voelt zich eenzaam) en men ervaart beperkte innovatiekracht en creativiteit bij productontwikkeling. Wij zien dan ook dat veel bedrijven de overstap willen maken naar een combinatie van thuis en (weer) fysiek op locatie werken, ofwel hybride werken.

Structurele verbetering

Bij Omwender zorgen we er samen voor dat medewerkers bij hybride werken zich verbonden blijven voelen met de organisatie. Wij helpen mee met een structurele verbetering van de werkomgeving, werkprocessen en specifieke competenties, zodat medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien en jouw organisatie veerkrachtig de toekomst tegemoet kan gaan. Dit alles komt jouw bedrijfsvoering ten goede.

Wat is Hybride werken?

Bekijk hier een voorbeeld van Hybride werken >

Waar moet ik aan denken?

Hybride werken kan diverse lastige afwegingen met zich meebrengen. Denk o.a. aan:

  • Hoe houd je medewerkers verbonden?
  • Welke werkzaamheden/meetings doe je thuis en wanneer breng je je team juist fysiek samen?
  • Welke werk- en communicatie afspraken zijn nodig?
  • Welke inrichting van de werklocaties is passend?
  • Welke systemen kun je het beste inzetten en hoe zorg je dat deze goed benut worden?
  • Wat vraagt dit alles van je mensen en hebben zij hier nog ondersteuning bij nodig?
  • Hoe zit het met medewerkers die tijdens het thuiswerken nieuw zijn aangenomen of zijn gere-integreerd?

Al deze uitdagingen en lastige afwegingen zijn samengebracht tot het 4V-model.

4V’s voor succesvol hybride werken

Het 4V-model onderscheidt vier domeinen: ‘Vitale werkomgeving, Vitaal aan het werk, Vitaal leiderschap en Vitaal gedrag’. Deze domeinen zijn van essentieel belang bij de invoering van hybride werken op een dusdanige manier dat medewerkers, afdelingen en organisaties efficiënt, gelukkig en gezond de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Stappenplan naar hybride werken

Het invoeren van hybride werken is een veranderproces met als startpunt: ‘fysiek en/of  online samenwerken volgens huidige werkprocessen en –systemen’ . Voor een succesvolle invoering van hybride werken, is het van belang om gestructureerd aandacht te besteden aan alle vier de domeinen middels het volgende stappenplan:

Wat kunnen wij voor je doen?

Omwender biedt ondersteuning bij alle stappen van het veranderproces naar hybride werken met experts vanuit diverse kerndisciplines. Denk aan o.a. arbeids- en organisatiedeskundigen en -psychologen, arbeidshygiënisten, ergonomen, veiligheidskundigen en bedrijfsartsen.

Hierbij kun je denken aan projectmatige ondersteuning gedurende het gehele traject, of juist ondersteuning bij bepaalde fases, zoals het opstellen van een strategie, het inrichten en borgen van een goede werkomgeving (zowel thuis als op locatie waar ontmoetingsruimtes verbinding en creatief denken prikkelen), draagkracht creëren bij medewerkers, welzijn en vitaliteit onderzoeken bij medewerkers, trainen van leidinggevende en medewerkers in van zaken als: leidinggeven (op afstand), communicatie, zelfmanagement en mentaal/fysiek gezond (thuis)werken.

Informatie en contact

Wil je meer weten over onze dienstverlening m.b.t. Hybride werken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!