Leidinggeven op afstand

Denkkaders en handvaten om contact te houden met medewerkers

Van de ene op de andere dag werken medewerkers massaal vanuit huis. Hoewel velen van hen gewend waren om af en toe thuis te werken, betekende de afgelopen periode een kentering voor veel organisaties. En het is nog niet voorbij. Zo veel mogelijk van huis uit werken blijft voor veel organisaties en medewerkers voorlopig de norm. Dit heeft een grote impact op de dagelijkse manier van aansturing, communicatie en samenwerking, maar ook op dagelijkse ontmoetingen en momenten van sociale nabijheid.

Dit “nieuwe normaal” doet ook een bijzonder appel op leidinggevenden. Hoe houd je verbinding? Hoe behoud je zicht op het functioneren van medewerkers? En ook hoe blijf je zelf overeind in deze tijd van grote aanpassing, onzekerheid en crisismanagement? Tijdens de training leidinggeven op afstand krijgen werkgevers en leidinggevenden denkkaders en handvaten om in contact te blijven met medewerkers.

Wat kan Omwender voor je doen?

De autonomie van medewerkers is toegenomen, de onderlinge verhoudingen zijn gedigitaliseerd, nieuwe competenties zijn nodig en het inzicht van leidinggevenden in het doen en laten van medewerkers is wezenlijk veranderd. Dit vraagt van leidinggevenden een aangepaste leiderschapsstijl.

Omwender neemt leidinggevenden mee in het motivatiemodel van Deci & Ryan, waarin we kijken naar competentie, autonomie en verbondenheid. Dit geeft denkkaders en concrete handvatten om medewerkers ook op afstand te kunnen laten floreren.

Ook is er aandacht voor thema’s die belangrijker dan ooit zijn nu werknemers ‘uit het oog zijn’, zoals werken aan verbinding en vertrouwen, inzicht houden in de werk-privé balans, de mentale belasting en werkdruk van medewerkers.
Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen die leven onder de deelnemers en om aandacht vragen.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:

  • Ervaringen uitwisselen over leidinggeven
  • Aansturing en motivatie vanuit het motivatiemodel
  • Resultaat en vertrouwen managen op afstand
  • Aandacht voor de veerkracht van jezelf en jouw medewerkers
  • Praktische tips & tricks

Duur

De workshop neemt 1 dagdeel in beslag.

Kosten

De training voor leidinggevenden bedraagt € 1.487,50 ex. BTW voor 1 dagdeel. De training kan zowel fysiek als online worden gevolgd.