Scenarioplanning

Als werkgever kun je behoorlijk veel last hebben van verzuim. Scenarioplanning is een systematische aanpak, waarbij inzicht ontstaat in de verzuimduur en de mogelijkheden van werkhervatting. Jij als leidinggevende kunt al in een vroeg stadium met je medewerker in gesprek gaan om het traject van terugkeer in te plannen. Daarbij kijk je samen naar de niet-medische factoren rondom arbeidsongeschiktheid, zoals de thuissituatie, de persoon en natuurlijk de werksituatie. Jij kunt zo heel snel besluiten welk scenario het beste past om re-integratie te realiseren.

Ook als terugkeer niet mogelijk is, biedt scenarioplanning oplossingen. Kern van de aanpak is de dialoog tussen jou en je medewerker om tijdig oplossingen voor verzuim in gang te zetten.

De training

Met de training Scenarioplanning van Omwender doe je niet alleen kennis en vaardigheden op, maar ga je ook direct praktisch aan de slag met verzuimsituaties binnen je eigen organisatie en vind je al lerende oplossingen voor eventuele problemen.

In het kort

Thema’s: leidinggeven, gespreksvoering, duurzame inzetbaarheid

Voor: leidinggevenden

Resultaten

  • Jij bent met praktische kennis en vaardigheden in staat om het verzuim van je medewerkers op een systematische wijze te beïnvloeden en duurzame inzetbaarheid tot stand te brengen.
  • Je leert de do’s en don’ts bij verzuimbegeleiding en re-integratie waardoor je verzuim zo veel mogelijk kunt bekorten en zelfs voorkomen.

Meer informatie over scenarioplanning bij verzuim?

Wil je verzuim constructief aanpakken? Volg de training Scenarioplanning. Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.