Onderzoek gevaarlijke stoffen

Bij veel bedrijven en organisaties worden medewerkers bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Voorbeelden hiervan zijn (geëtiketteerde) bedrijfsstoffen, stoffen zonder eigenaar (zoals emissies bij processen als lassen, dieselmotoren etc.) en natuurlijke gevaarlijke stoffen (zoals fijnstof). Dit kan gepaard gaan met gezondheidsrisico’s en daarom moet de blootstelling beoordeeld worden. Na het uitvoeren van het onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld waarmee je aan de slag kunt. Het beleid kan vervolgens worden afgestemd op het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Wat kan Omwender voor u doen?

De arbeidshygiënisten van Omwender hebben veel ervaring met onderzoek naar gevaarlijke stoffen en blootstellingsonderzoeken. Zij helpen je medewerkers aan een veilige en gezonde werkplek. Omwender werkt daarbij samen met gecertificeerde laboratoria. Onze metingen worden uitgevoerd volgens actuele NEN- en ISO-normen. Daarbij wordt gekalibreerde en gecertificeerde meetapparatuur gebruikt.

Resultaat

  • Je voldoet aan de verplichte wet- en regelgeving.
  • Kostenbesparing door het reduceren en/of voorkomen van verzuim en beroepsziekten.
  • Adviezen op maat om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om blootstellingsrisico’s aan te pakken.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.