Advies bij arbeidsongeval

Gelukkig staat bij veel organisaties het voorkomen van ongelukken hoog op de agenda. Des te vervelender is het wanneer er toch een arbeidsongeval plaatsvindt. Naast persoonlijk leed, imago- en materiële schade, eventuele juridische claims en verstoring van het bedrijfsproces, zorgen ongevallen voor hoge kosten. Als je medewerkers door een ongeval verzuimen en bij de bedrijfsarts komen, is de gemiddelde verzuimduur namelijk 153 arbeidsdagen.

Leren van een arbeidsongeval
Door arbeidsongevallen of bijna-ongevallen goed te bestuderen en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kun je veel leren. Dit helpt je soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Wat kan Omwender voor je doen?
Omwender onderzoekt samen met jou wat de aard van het arbeidsongeval is. En wat nodig is om een nieuw ongeval te voorkomen. We doen geen onderzoek naar de schuldvraag. Het gaat enkel en alleen om het voorkomen van herhaling.

Alle feiten van het ongeval worden geanalyseerd en vastgelegd. Hieronder lichten we de verschillende facetten kort toe:

  • Machine: ontwerp, uitvoering en onderhoud van het materieel (gereedschap/hulpmiddel).
  • Mens: fysieke en psychische eigenschappen, gedragsmatige aspecten, motivatie en opleiding van je medewerkers (bij veel arbeidsongevallen speelt het gedrag van de betrokken medewerker een bepalende rol).
  • Management: alles binnen je organisatie dat te maken heeft met plannen, organiseren, leidinggeven en bijsturen.
  • Methode: werkbaarheid, actualiteit en juistheid van je werkmethoden, instructies en procedures.
  • Materiaal: fysische en chemische eigenschappen van alle producten in het proces.
  • Milieu: fysische kenmerken van de omgeving (onder andere temperatuur, tocht en licht).

Onze bevindingen en eventuele foto’s verwerken we snel, zodat je op korte termijn over de rapportage beschikt.